Podłaz deskowaty (Trogulus…

Podłaz deskowaty (Trogulus tricarinatus) – gatunek pajęczaka z rzędu kosarzy. Występuje w Europie (poza Skandynawią) i Ameryce Północnej (został tam introdukowany). Żyje w głębszych warstwach ściółki. Osiąga 7-9 milimetrów długości ciała. Druga para odnóży jest znacznie dłuższa od pozostałych, może mieć nawet 8 milimetrów długości. Jego dieta składa się głównie ze ślimaków. Składa jaja w ich pustych muszlach. Oprócz tego żywi się owadami i dżdżownicami. Młode osobniki są fioletowe. Osiągnięcie dojrzałości płciowej zajmuje im 9 miesięcy, podczas których przechodzą 6 wylinek. Podłazy często pokrywają się grudkami gleby, co chroni je przed drapieżnikami.
W Polsce można spotkać dwa gatunki z rodzaju Trogulus – podłaza deskowatego oraz T. nepaeformis.

#fajnyzwierz – tag z opisami ciekawych gatunków zwierząt
#ciekawostki #natura #zwierzeta #gruparatowaniapoziomu