Ropucha dębowa (Anaxyrus…

Ropucha dębowa (Anaxyrus quercicus) – gatunek ropuchy występujący endemicznie w przybrzeżnych regionach południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych. Żyje w lasach sosnowych i dębowych. Osiąga 1,9 – 3,3 centymetra długości ciała, jest najmniejszą północnoamerykańską ropuchą. Żywi się owadami i innymi bezkręgowcami, dorosłe osobniki preferują mrówki. Jest aktywna w dzień, większość czasu spędza zakopana w glebie, może także w niej hibernować. Rozmnaża się w płytkich zbiornikach powstających podczas intensywnych deszczy, między kwietniem a październikiem. Samica składa od 300 do 500 jaj w krótkich paskach (3-8 jaj), które następnie przyczepia do źdźbeł trawy pod powierzchnią wody. Proces ten jest dla ropuch dębowych bardzo wyczerpujący, samice często umierają w trakcie pory godowej. Larwy wykluwają się z jaj po 24-36 godzinach, przeobrażają się w dorosłą formę po 4-6 tygodniach. Dojrzałość płciową osiągają po 1,5 roku życia. Średnia długość nie została jeszcze dokładnie określona. w niewoli zaobserwowano osobniki żyjące 4 lata, jednak zwykle długość życia nie przekracza 2 lat.

#fajnyzwierz – tag z opisami ciekawych gatunków zwierząt
#ciekawostki #natura #zwierzeta #gruparatowaniapoziomu