Rozciągnik mchuś (Marpissa…

Rozciągnik mchuś (Marpissa muscosa) – gatunek skakuna występujący w Europie Środkowej. Jest jednym z największych skakunowatych żyjących na tym obszarze. Żyje na pniach sosen, zwykle siedzi na luźnej korze bądź pod nią. Osiąga 13 milimetrów długości ciała w przypadku samic i 6-8 milimetrów u samców. W skład jego diety wchodzą głównie pluskwiaki, muchówki i ćmy. Jest w stanie upolować owady większe od siebie. Osobniki tego gatunku (jak większość skakunów) rozpoznają się poprzez machanie przednimi odnóżami. Dzięki temu akty kanibalizmu są bardzo rzadkie. Tak jak inne skakuny, rozciągnik mchuś nie buduje sieci. Zamiast tego poluje aktywnie, przemieszczając się dużymi skokami. W wykonaniu skoku pomaga mu jego doskonały wzrok, wyjątkowa (jak na pająka) inteligencja i nici asekuracyjne. Średnia długość życia tych pająków wynosi 2 lata dla samic i mniej niż rok dla samców.
Gatunek ten jest pospolity także w Polsce, jednak przez jego styl życia trudno go spotkać.

#fajnyzwierz – tag z opisami ciekawych gatunków zwierząt
#ciekawostki #natura #zwierzeta #gruparatowaniapoziomu #pajaki