Trzewikodziób (Balaeniceps…

Trzewikodziób (Balaeniceps rex) – jedyny żyjący współcześnie gatunek ptaka z rodziny trzewikodziobów. Osiąga 120 centymetrów długości ciała, 260 centymetrów rozpiętości skrzydeł i 6,7 kilograma masy ciała (samce). Gniazda zakłada na bagnach, brzegach jezior i innych zbiorników wodnych. Żeruje na bagnach pozbawionych gęstej roślinności, łatwo tam rozpocząć lot i polować na ryby. Prowadzi nocny tryb życia. Lata na odległości nie większe niż 500 metrów. Jest stosunkowo przyjaźnie nastawiony do ludzi, pozwala im zbliżać się na odległość 1-2 metrów. Trzewikodziób jest specjalistą pokarmowym, w skład jego diety wchodzą głównie ryby dwudyszne nieprzekraczające 50 centymetrów długości ciała. Oprócz tego czasami poluje na żaby, gady i małe ssaki. Gniazdo trzewikodzioba ma formę płaskiego kopca, który budowany jest razem przez samca i samicę. Podczas jednego lęgu samica składa 1-2 jaja. Około 30 dni oba ptaki zajmują się wysiadywaniem. Młode opuszczają gniazdo po 13-14 tygodniach od wyklucia się. Przeważnie parze udaje się wychować tylko jedno młode w ciągu roku, wiele osobników ginie z powodu nieopanowania umiejętności polowania na ryby.
Trzewikodziób jest narażony na wyginięcie, wielkość populacji jest szacowana na 5000-8000 osobników. Zwyczaje lokalnych plemion zakazują polowania na te ptaki. Jeden z nich mówi, że samo wspomnienie nazwy gatunku podczas płynięcia łódką powoduje burzę.
Trzewikodzioby nie rozmnażają się w niewoli, są jednymi z najdroższych ptaków kupowanych do ogrodów zoologicznych. Cena za jednego osobnika wynosi 10-20 tysięcy dolarów.

#fajnyzwierz – tag z opisami ciekawych gatunków zwierząt
#ciekawostki #natura #zwierzeta #ptaki #gruparatowaniapoziomu