Goliat płochliwy (Conraua…

Goliat płochliwy (Conraua goliath) – gatunek płaza bezogonowego występujący w Kamerunie i Parku Narodowym Monte Alen w Gwinei Równikowej. Można go spotkać przy rzekach o szybkim prądzie z piaszczystym dnem i wodospadach. Jest największą żabą na świecie, dorasta do 32 centymetrów długości ciała i 3,25 kilograma wagi. Jak każdy płaz, goliat płochliwy rozmnaża się w wodzie. Składa kilkaset jaj w specjalnie skonstruowanych do tego celu przez samców miejscach – ułożonych z kamieni figurach zbliżonych do okręgu. Larwy przemieniają się w dorosłą postać w ciągu 85 – 95 dni. Kijanki żywią się tylko jedną rośliną (Dicraeia warmingii). Dieta dorosłych osobników składa się z pająków, ważek i innych owadów i bezkręgowców. Czasami jedzą także inne żaby, kraby, młode żółwie i węże. Znaleziono także nietoperza w żołądku jednego osobnika. Goliat płochliwy na wolności żyje 15 lat, w niewoli może dożyć 21.
Płaz ten jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem. Główne zagrożenia dla populacji to niszczenie siedlisk i polowania.

#fajnyzwierz – tag z opisami ciekawych gatunków zwierząt
#zwierzeta #natura #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu